This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1273
NORWOOD SENTRAAL PRIMARY SCHOOL
DEPARTMENTAL HEAD
1 2 3 5 6 
FOUNDATION PHASE- HEAD OF DEPARTMENT MEDIUM PAR; ENGLISH AND AFRIKAANS. THE POST IS AVAILABLE FOR A DYNAMIC, SELF- MOTIVATED EDUCATIONAL LEADER WHO CAN MOTIVATE AND INSPIRE OTHERS. APPROPRIATE EDUCATION QUALIFICATIONS ARE REQUIRED AND THE CANDIDATE MUST BE FAMILIAR WITH THE MANAGING OF BUDGETS, FUND- RAISING AND THE ORGANISATION OF SPORTING EVENTS. KNOWLEDGE OF THE IMPLEMENTATION OF CAPS IS VERY IMPORTANT AS WELL AS THE COMPILATION OF A SCHOOL ROSTER AND ASSESSMENT PROGRAMS. EXCELLENT COMPUTER AND OTHER COMMUNICATION SKILLS ARE REQUIRED. EXPOSURE TO GRADE HEAD AND SUBJECT HEAD IS A RECOMMENDATION. THE CANDIDATE WILL HAVE TO INTERPRET THE EXISTING POLICIES AND APPLY IT CONSISTENTLY. PROFICIENCY IN THE TUITION OF MULTI- CULTURAL GROUPS IN BOTH AFRIKAANS AND ENGLISH IS RECOMMENDED. STRONG ADMINISTRATIVE AND RECORD KEEPING ABILITIES ARE REQUIRED. THE CANDIDATE WILL BE INVOLVED IN ACADEMIC PLANNING; SPORT ACTIVITIES, CULTURAL ACTIVITIES, SCHOOL DISCIPLINE AND STAFF DEVELOPMENT.
DIE BETREKKING IS BESKIKBAAR VIR ¿N DINAMIESE, SELF- GEMOTIVEERDE OPVOEDKUNDIGE LEIER WAT ANDER KAN MOTIVEER EN INSPIREER. TOEPASLIKE OPVOEDKUNDIGE KWALIFIKASIES WORD VEREIS EN DIE KANDIDAAT MOET BEKEND WEES MET DIE BESTUUR VAN BEGROTINGS, INSAMELING VAN FONDSE EN DIE REEL VAN AKTIWITEITE, KENNIS VAN DIE KABV EN DIE IMPLEMENTERING DAARVAN IS KARDINALE BELANG ASOOK DIE SAMESTELLING VAN SKOOLROOSTER EN DAARSTEL VAN ASSESSERINGSPROGRAMME. UITSTEKENDE REKENAAR EN ANDER KOMMUNIKASIEVAARDIGHEDE WORD VERDER VEREIS. DAAR SAL VAN DIE KANDIDAAT VERWAG WORD OM BESTAANDE BELEIDE TE KAN INTERPRETEER EN KONSEKWENT TOE TE PAS. VAARDIGHEID IN DIE ONDERRIG VAN MULTIKULTURELE AANBIEDING. GROEPE IN BEIDE AFRIKAANS EN ENGELS DIE AANSOEK IS ¿N AANBEVELING. GOEIE ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE EN REKORDHOUDING WORD VEREIS. BLOOTSTELLING AS GRAADHOOF IS ¿N AANBEVELING. BEPLANNING EN DIE UITVOERING VAN SPORT AKTIWITEITE IS ¿N VEREISTE. VAN DIE KANDIDAAT SAL OOK VERWAG WORD OM BY KULTUURAKTIWITEITE EN ANDER BUITEMUURSE AKTIWITEITE BEROKKE TE WEES. BETROKKENHEID BY PERSONEELONTWIKKELING EN AKTIEWE BETROKKENHEID BY SKOOLDISSIPLINE SAL VAN KANDIDAAT VERWAG WORD.
2021-09-30