This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1039
DE TUINEN PRIMÊRE SKOOL
DEPARTMENTAL HEAD
1 2 5 6 
DEPARTEMENTSHOOF (GRONDSLAGFASE): MEDIUM: AFRIKAANS: ¿ TOEPASLIKE KWALIFIKASIE IN GRONDSLAGFASE ¿ OPVOEDERS MOET IN BESIT WEES VAN KABV OPLEIDING, TENMINSTE 3 JAAR ERVARING IN GRONDSLAGFASE ¿ DINAMIESE LEIEREIENSKAPPE, BESTUURSVAARDIGHEDE, BESTUURS-ORGANISERINGS EN ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE. ¿ KENNIS EN ERVARING AS VAKHOOF EN/OF GRAADHOOF EN WAARNEMING AS DEPARTEMENTSHOOF WORD STERK AANBEVEEL. ¿ SAL VERANTWOORDELIK WEES VIR DIE KO¿RDINERING/MONITERING VAN ASSESSERINGSTAKE. ¿ KONTROLERING EN VERSLAGGEWING VAN OPVOEDERS EN LEERDERS SE WERK. ¿ ERVARING IN INTERVENSIE STRATEGIE¿ IN DIE VERBETERING VAN LEERDERPRESTASIE. ¿ KENNIS VAN GGBS, SGOS EN BEGROTINGSPROSEDURE. ONTLEDING VAN LEERDERSTATISTIEKE OM LEERDERPRESTASIE TE VERBETER EN INTERVENSIEPROBLEME OP TE STEL, IMPLIMENTEER DIE VERWYSINGS PROSESSE VAN LEERDERS NA SGOS. ¿ ¿N GOEIE WERKSETIEK HET. ¿ TOEGEWYD WEES, ENERGIEK, LOJAAL EN PLIGSGETROU. ¿ PROBLEEMOPLOSSINGSVAARDIGHEDE EN KONFLIKHANTERING. ¿ GOEIE KLASKAMERBESTUUR EN DISSIPLINE HANTERING. ¿ BETROKKENHEID BY BUITEMUURSE AKTIWITEITE SOOS SPORT, KULTUUR EN OOK BY FONDSINSAMELINGSPROJEKTE. MOET BEREID WEES OM NA URE TE WERK. ¿ REKENAARVAARDIGHEDE (MS WORD, EXCELL EN POWERPOINT). ¿ KENNIS VAN DIE INTEGRASI¿ VAN E-LEER OM LEERDERPRESTASIE TE VERBETER. ¿ GEE LEIDING AAN NUWE TOETREDERS EN ONEVARE OPVOEDERS DEUR MIDDEL VAN ¿N INDUKSIE PROGRAM.
2021-09-30