This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1444
DIAZVILLE PRIMARY SCHOOL
DEPARTMENTAL HEAD
1 5  
ONS BESKIK OOR ¿N VAKATURE VIR ¿N DINAMIESE DEPARTEMENTSHOOF IN DIE BESTUUR VAN DIE GRONDSLAGFASE. DIE PERSOON MOET ¿N BESONDERE LIEFDE VIR KINDERS MET SOSIALE UITDAGINGS HET, ASOOK GOEIE MENSLIKE VERHOUDINGE. DIE PERSOON MOET IEMAND WEES WAT OOR DIE VOLGENDE BESKIK: BEWESE KENNIS EN VAARDIGHEID VAN KURRIKULUMBESTUUR; BEWESE KENNIS EN VAARDIGHEID VAN ASSESSERINGSPRAKTYKE; BEWESE ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE IN DIE KLASKAMER- SOWEL AS IN DIE FASE/GRAAD ADMINISTATIEWE KONTEKS; BEWESE KENNIS VAN ONDERWYSKWESSIES; BEWESE REKENAARVAARDIGHEDE OM IN LESPRAKTYKE MET E-BEAM OF SMARTBOARD TOE TE PAS; BEWESE IN DIE TOEPASSING VAN KLASKAMER DISSIPLINE EN ALTERNATIEWE DISSIPLIN¿RE PRAKTYKE; KABV OPLEIDING IS ¿N VEREISTE, MOET UITSTEKENDE KOMMUNIKASIE- EN INTERPERSOONLIKE VAARDIGHEDE HET. ONDERVINDING AS ¿N GRONDSLAGFASE VAKHOOF, WAARNEMEDE GRONDSLAGFASE DEPARTEMENTSHOOF OF BEWYSE VAN BESTUURSVERANTWOORDELIKHEDE IS ¿N STERK AANBEVELING. AKTIEF BETROKKE BY SPORTAFRIGTING OF ANDER BUITE-KURRIKUL¿RE PROGRAMME WAT DIE SKOOL SE LEERDERS KAN BEVOORDEEL. DEELNAME AAN PERSONEELONTWIKKELING; BEREIDWILLIGHEID OM BUITE SKOOLURE TE WERK. ALLE GEKORTLYSTE KANDIDATE SAL ONDERWERP WORD AAN ¿N POWERPOINT OF ELEKTRONIESE AANBIEDING. KANDIDATE MOET HUL CVS VOLGENS DIE GENOEMDE KRITERIA IN DIE ADVERTENSIE OPSTEL.
2021-09-30