This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1065
BELLA VISTA HOËRSKOOL
DEPARTMENTAL HEAD
5 6 
DEPARTEMENTSHOOF TALE: AFRIKAANS HUISTAAL EN ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL. BELLA VISTA HO¿RSKOOL VERLANG DIE DIENSTE VAN ¿N TOEGEWYDE EN PASSIEVOLLE ONDERWYSER WAT AAN DIE VOLGENDE VEREISTES VOLDOEN: INTEGRITEIT ONONDERHANDELBAAR, HOLISTIESE ONTWIKKELING VAN ALLE LEERDERS MET BESONDERE KLEM OP KARAKTERBOU, MOET DIE BELANGRIKHEID VAN EFFEKTIEWE BEPLANNING EN BESTUUR VAN DIE KURRIKULUM KAN DEMONSTREER. DIE UITVOERING VAN DIE INTERNE MODERERING EN MONITERINGSPROSESSE LAAT GESKIED . MOET STRENG DISCIPLINE KAN TOEPAS. GOED IN SPANVERBAND KAN SAAMWERK EN BEREID WEES OM TYD VIR NASKOOLSE AKTIWITEITE OP TE OFFER. MOET OOK BEREID WEES OM AS PROJEKBESTUURDER OP TE TREE. KABV OPLEIDING ¿N VEREISTE. REKENAARVAARDIGHEID.
2021-09-30