This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1434
LEIPOLDTVILLE NGK PRIMÊRE SKOOL
PRINCIPAL P1
1 2 6 
DIE KANDIDAAT MOET AAN DIE VOLGENDE VEREISTES VOLDOEN: GRONDSLAGFASE MULTIGRAAD KAN ONDERRIG ¿BESKIK OOR DEEGLIKE KENNIS, ERVARING EN BESTUUR VAN KURRIKULUM, MINIMUM 3 JAAR ERKENDE KWALIFIKASIE. DINAMIESE, SELFGEMOTIVEERDE LEIER MET ADMINISTRATIEWE EN BESTUURSBEKWAAMHEDE. BESKIK OOR DEEGLIKE KENNIS EN ERVARING VAN VERWANTE ONDERWYSBELEIDE, WETGEWING EN SKOOLADMINISTRASIE (CEMIS, PMPS, LEERDERVERVOERSKEMA, LEERDERVOEDINGSKEMA). FINANSIELE BESTUUR (GRAAD R EN SKOOL), PUIK PERSONEELBESTUUR, KONFLIKHANTERINGSVAARDIGHEDE, WERKBARE DISSIPLINERE STELSEL, REKENAARVAARDIG, BUITE EN KO-KURRIKULERE AKTIWITEITE, BESTUUR VAN GGBS EN KWALITEITSVERSEKERING. BEREID WEES OM BETROKKE TE WEES BY DIE PLAASLIKE GEMEENSKAP. PASSIEVOL EN LIEFDE VIR KINDERS. EIE BETROUBARE VERVOER WORD AANBEVEEL OMDAT DIE SKOOL ONGEVEER 25 KM VANAF DIE NAASTE DORP IS EN GEEN VERBLYF BESKIKBAAR IS NIE. MINIMUM 7 JAAR ONDERWYS ONDERVINDING. VORIGE ERVARING AS DEPARTEMENTSHOOF, WAARNEMENDE HOOF EN PRINSIPAAL SAL VOORDELIG WEES.
2021-09-30