This vacancy is now closed. You are not allowed to make any changes.

1435
DIAZVILLE PRIMARY SCHOOL
DEPUTY PRINCIPAL
1 5 6 
KENNIS EN ERVARING IN DIE BESTUUR VAN DIE SKOOLKURRIKULUM, OPSTEL VAN SKOOLROOSTERS. BESTUUR VAN SKOOLFINANSIES EN FONDSINSAMELINGS. MOET TOEPASLIKE PERSONEELONTWIKKELINGSPROGRAMME OPSTEL EN FASILITEER. MONITEER DIE IMPLEMENTERING VAN SKOOLVERBETERINGSPLANNE EN INTERVENSIE STRATEGIE¿ OM ALGEMENE EN SISTEMIESE UITSLAE TE VERBETER. GOEIE BESTUURS-, ORGANISATORIESE- EN ADMINISTRATIEWE VAARDIGHEDE. GOEIE MENSLIKE VERHOUDINGE. KENNIS EN ONDERVINDING IN DIE BESTUUR VAN PROJEKTE. KENNIS EN ERVARING VAN DIE INTERNE MODERERINGSPROSESSE. KENNIS EN ERVARING HET VAN SOBIS, PMPS EN PERMIS. DIE KANDIDAAT MOET VERTROUD WEES IN DIE GEBRUIK VAN MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, INTERNET (EN E-POS) GEBRUIK. BEWESE ERVARING AS ¿N DEPARTEMENTSHOOF ASOOK ERVARING AS ADJUNKHOOF SAL IN DIE KANDIDAAT SE GUNS TEL. ¿N TERSI¿RE KWALIFIKASIE IN SKOOLBESTUUR SAL IN DIE KANDIDAAT SE GUNS TEL. KANDIDATE WIE GEKORTLYS WORD SAL ONDERHEWIG WORD AAN DIE VOORGESKREWE BEVOEGDHEIDSGEBASSEERDE ASSESSERING EN HEELBREINTOETS. GEKORTLYSTE KANDIDATE SAL ¿N REKENAARAANBIEDING VAN ¿N ONGESIENE TAAK TYDENS DIE ONDERHOUD DOEN.
2021-09-30